Coronavirus COVID-19

Update 30.11.2021

Vanaf heden worden de regels opnieuw een stuk bijgesteld:

 • Het dragen van een mondmasker is nog steeds verplicht sinds 29 oktober 2021.
 • Personen die ziek zijn, of COVID-symptomen vertonen, worden verzocht niet deel te nemen aan de begrafenisplechtigheid.
 • Er gelden geen beperkende regels wat betreft het maximum toegelaten aanwezigen op een uitvaartplechtigheid.
 • Er wordt voorzien in voldoende ventilatie in de voor het publiek toegankelijke ruimtes.
  Meer informatie daarover is terug te vinden op www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu.
 • Er moet steeds worden voorzien in maatregelen om de persoonlijke hygiëne te waarborgen, zoals de mogelijkheid tot handen wassen met water en zeep,
  het ter beschikking stellen van ontsmettingsgel,…
 • Koffietafels worden beschouwd als een private bijeenkomst.
  Vanaf 50 personen binnen of 100 personen buiten dient de toegang te worden georganiseerd overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2021 inzake het Covid Safe Ticket zodra dit het toelaat, met uitzondering van de bijeenkomsten die thuis plaatsvinden zonder professionele horeca-activiteiten. De organisator dient de aanwezigen daarvan voorafgaand te informeren. De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. 

Lesley en Katrien Lammens – Gentier
09/345 02 05