Coronavirus COVID-19

Update 01/03/2022

  • Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht.
  • Personen die ziek zijn, of COVID-symptomen vertonen, worden verzocht niet deel te nemen aan de begrafenisplechtigheid.
  • Er gelden geen beperkende regels wat betreft het maximum toegelaten aanwezigen op een uitvaartplechtigheid.
  • Er wordt voorzien in voldoende ventilatie in de voor het publiek toegankelijke ruimtes.
    Meer informatie daarover is terug te vinden op www.zorg-en-gezondheid.be/binnenmilieu.
  • Er moet steeds worden voorzien in maatregelen om de persoonlijke hygiëne te waarborgen, zoals de mogelijkheid tot handen wassen met water en zeep,
    het ter beschikking stellen van ontsmettingsgel,…
  • Koffietafels kunnen ook zonder beperkingen.

Lesley en Katrien Lammens – Gentier
09/345 02 05