Eerwaarde Heer
Jean-Marie Claeys Bouuaert

Zoon van wijlen Alphonse en Marie-Thérèse
Claeys Bouuaert – van den Peereboom

Geboren te Gent op 24 februari 1933, priester gewijd te Gent op 12 juni 1965
en godvruchtig overleden te Gent op 22 oktober 2021

Gesterkt door het sacrament der zieken

Onderpastoor te Gent St. Coleta 30 maart 1966
Onderpastoor te Gent St. Antonius van Padua (Heirnis) 03 december 1970
Onderpastoor te Heusden H. Kruis 10 oktober 1973
Pastoor te Gent St. Theresia van Avilia (Muide) 03 oktober 1987
Pastoor Deinze St. Martinus 03 augustus 1993
Pastoor Temse Christus Koning (Hollebeek) 03 november 1996
Hij kreeg eervol ontslag op 31 december 2010

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen
tijdens de plechtige uitvaartliturgie, die opgedragen wordt in parochiekerk
van O.L.Vrouw en St. Petrus, K.P.J. Triestlaan 2 te Zaffelare op

zaterdag 30 oktober 2021 om 11.00 uur

Gelegenheid tot begroeting in de rouwkapel achteraan in de kerk vanaf 10u30.
Daarna begeleiden wij onze dierbare naar de begraafplaats te Mariakerke – Gent.

rouwbrief bekijken
Bloemen bestellen

Schrijf uw bericht voor de familie