Licette De Block

weduwe van de heer De Meulenaere Gustaaf
levensgezel van wijlen Antoine De Muynck

geboren te Zuiddorpe op 19 augustus 1941
en zachtjes ingeslapen in het AZ St-Lucas te Gent op 18 april 2020.

De afscheidsplechtigheid,
heeft in intieme kring plaats gevonden conform
de overheidsvoorschriften COVID-19.

rouwbrief bekijken

Schrijf uw bericht voor de familie