Paul Polfliet

echtgenoot van mevrouw Chris De Mey

geboren te St. Niklaas op 5 april 1952
en zachtjes van ons heengegaan in het
AZ. St. Lucas te Gent op 9 juni 2021

rouwbrief bekijken
live stream
Bloemen bestellen

Schrijf uw bericht voor de familie