Rose-Marie Malter
“Medi”

weduwe van de heer Jean Gebruers (†2014)

geboren te Berlijn (D) op 28 september 1935
en zachtjes van ons heen gegaan in het AZ Maria Middelares
te Gent op 28 maart 2022

Medestichter en directrice van het Circus Rose-Marie Malter

De afscheidsplechtigheid, waarop u wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden in de parochiekerk Sint-Antonius Abt,
Bevrijderstraat 8 te Moerbeke op

maandag 4 april 2022 om 11.00 uur.

Samenkomst in de kerk om 10.45 uur.
Aansluitend volgt de crematie.

Nadien zal Rose-Marie bijbegraven worden bij Jean
op de gemeentelijke begraafplaats van Wondelgem.

rouwbrief bekijken
Bloemen bestellen

Schrijf uw bericht voor de familie