Uitvaartcentrum De Sporen

09 345 02 05

Iemand verliezen waar je van houdt doet pijn.

Zo’n verlies komt altijd ongelegen, je bent er nooit klaar voor…

En net in die periode van zware emotionele beproevingen moeten er ook nog allerlei zaken geregeld worden, keuzes gemaakt en volgt heel wat papierwerk.
Bij Uitvaartcentrum De Sporen vinden we dat u het recht heeft om te rouwen.
Wij proberen dan ook zoveel mogelijk zorgen uit handen te nemen.
Vooraf, bij het overlijden of nadien.
Als stevige houvast tijdens de moeilijkste momenten van een mensenleven begeleiden Lesley en Katrien u met kennis van zaken en een luisterend oor.

Geduldig en deskundig regelen ze alle formaliteiten en overlopen met u alle fases van het afscheid nemen. Samen stellen zij het draaiboek op van uw wensen en verlangens (of die van de overledene zelf) omtrent de uitvaart.

Wat te doen bij het melden van een overlijden?

Op ieder moment staan wij voor u klaar, dag en nacht.

Elk overlijden dient eerst vastgesteld te worden door een (huis)arts die daarbij de nodige documenten invult voor de officiële aangifte. 
Pas daarna kunnen wij onze dienstverlening starten.

Wij zorgen voor de melding aan de burgerlijke stand in uw gemeente.
Samen met u bespreken we wat er allemaal moet gebeuren en wanneer dit moet.

Wat u best reeds klaarlegt voor ons zorgteam dat ter plaatse komt om uw overledene over te brengen:

  • Kledij voor de opbaring van de overledene
  • Het overlijdensattest dat door de arts werd ingevuld (thuisoverlijden)
  • Identiteitskaart en rijbewijs van de overledene
  • Huwelijksboekje
  • Eventuele parkeerkaart (personen met een handicap)
  • Indien bestaand: akte van wilsbeschikking
  • Uitvaartwensen
  • Indien mogelijk: een (recente) foto van de overledene

Drukwerk

Het drukwerk wordt in onze eigen drukkerij vervaardigd. Bij de bespreking met de familie over de uitvaart wordt ter plaatse een werkelijke drukproef gemaakt, dit om fouten in het rouwdrukwerk te vermijden. U kan na het eerste ontwerp steeds aanpassingen aan tekst en lettertypes doorvoeren.

De volledige productie van rouwdrukwerk gebeurt in eigen beheer.
Onmiddellijk na de goedkeuring kan overgegaan worden tot drukken.

Hierdoor wordt de tijd tussen goedkeuring van de proefdruk tot aflevering van het rouwdrukwerk sterk ingekort en kunnen er persoonlijke accenten of zelfs volledig eigen ontwerpen gemaakt worden. Hierdoor beschikken de getroffen families over meer tijd om het rouwdrukwerk te posten.

Een laatste Groet

In het funerarium in Wachtebeke kan u nog een laatste groet brengen.

Met de inrichting van het funerarium proberen we de rouwkamer zo huiselijk mogelijk te maken.

Er kan een moment tot groeten vastgelegd worden dat op rouwdrukwerk vermeld wordt, maar familie kan er ook voor kiezen om op andere momenten langs te komen.

Op die manier trachten we iedereen zijn eigen moment van afscheid nemen te bieden.

Uitvaart:

Iedereen heeft een eigen persoonlijkheid, een eigen visie, geloof of overtuiging.

Het weerspiegelen van iemands karakteristieke eigenheid bij de keuze van de juiste ceremonie kan bijdragen tot een waardig afscheid en het verwerken van het verlies.

Begraven of cremeren:

De bestemming van de overledene kan zowel op de begraafplaats, thuis als op zee.

            De mogelijkheden kunnen hiervoor samen met de familie overlopen worden.

Rouwmaaltijd:

Na een mooie uitvaart kan het deugd doen om even samen te zitten met familie, vrienden en kennissen in een gemoedelijke sfeer. Samen kan u rustig bijpraten en mooie herinneringen ophalen. Een koffietafel, rouwmaaltijd of rouwreceptie is een ideale manier om even te bekomen tijdens een emotionele periode.

De keuze van de locatie hiervoor is voledig vrij. Wij nemen voor u contact op met de zaal en werken deze organisatie uit.

Een gedenksteen op de laatste rustplaats:

Het graf is een belangrijke plaats voor vrienden, familie en kennissen van de  overledene. De laatste rustplaats vormt een plekje waar nabestaanden, alleen of samen, langs kunnen gaan om een groet te brengen of om herinneringen op te halen. Met een grafmonument kan u deze laatste rustplaats een persoonlijke toets geven.

Dit kan door de materiaalkeuze, de vorm, de teksten,…

Lesley geeft advies en begeleidt u in deze persoonlijke keuzes. Er wordt een kostenraming opgemaakt zodat u ook financieel weet waar u aan toe bent.

Ook voor tastbare herinneringen kan u bij ons terecht:

De huidige wetgeving laat toe dat de familie de as (of een deeltje ervan) kan bewaren. Wij hebben een aanbod van kleine urnen, juwelen of kunstobjecten aanwezig waarin de as kan bewaard worden of een vingerafdruk kan verwerkt worden.

U kan tevens de sites van onze leveranciers raadplegen om uw keuze te maken.

Katrien begeleidt u door stil te staan bij de verschillende mogelijkheden en bijvoorbeeld de ringmaat te nemen voor een gedenksieraad.

Hierbij is het vooral de bedoeling dat u nadien steeds het gevoel heeft van de juiste keuze te maken. We raden dan ook aan om hierbij te wachten tot na de uitvaart om concreet te bestellen. Zo kunnen de eerste emoties een beetje gaan liggen en maakt u weloverwogen beslissingen.